Datum: 03.12.2015.

  ŽUPANIJSKA  UDRUGA  SLIJEPIH  SPLIT

  SPLIT,  Zagrebačka 17

  tel.,fax.  021 /  483-655

                                                                                   

  I Z V J E Š Ć E    O    R A D U

  ŽUPANIJSKE  UDRUGE  SLIJEPIH  SPLIT

  za period od travnja 2014.g. do svibnja 2015.g.

   

   

   

                          Ovo Izvješće za protekli period travanj 2014 - svibanj 2015. podnosim  Skupštini u ime Upravnog odbora . Rad Upravnog odbora  temelji se na Operativnom planu za 2015. g., Strateškom planu za 2013.-2016.,  Financijskom proračunu za 2015. i odlukama Skupštine.  Provođenje ovih dokumenata uvjetovano je financijskim sredstvima koja smo ostvarili od Ministarstva socijalne politike i mladih, Županije, grada Splita, drugih gradova i općina, donacija, članarine, vlastite djelatnosti i dr.

  U  ovom razdoblju Upravni odbor održao je 10 sjednica.

  Poslovi i aktivnosti koje smo obavili svrstani su u daljnjem tekstu u cjeline koje predstavljaju programe u skladu s Operativnim planom.

   

  I  Ustrojstvene  i promidžbene aktivnosti

                     Naša Udruga utemeljena je 1951. godine u Splitu sa ciljem okupljanja i organiziranja slijepih radi ostvarivanja njihovih pojedinačnih i zajedničkih prava i interesa, te što ravnopravnijeg uključivanja u normalne životne tijekove.

  U proteklom razdoblju Udruga je radila na afirmaciji slijepih osoba, njihovom školovanju, zapošljavanju, rehabilitaciji, te ispunjavanju i aktivnom korištenju slobodnog vremena, sportu i šahu.

  Udruga djeluje na području   Splitsko-dalmatinske županije, broji 496 člana  od kojih 60% živi u Splitu.  U proteklom razdoblju primljeno je 12 novih članova. Većina članova su starije osobe kojima Udruga nastoji pomoći u poboljšanju njihovih životnih uvjeta, te zadovoljavanju društveno- kulturnih potreba.

   

  Skupština Hrvatskog saveza slijepih i Županijske udruge slijepih Split

  - 11. travnja održana je peta redovna sjednica Skupštine Hrvatskog saveza slijepih u Zagrebu.  Skupštini su nazočila oba naša zastupnika Predsjednik Vicko Sviličić i drugi zastupnik Petric Vidović.  Gosti Skupštine su bile osobe iz Ministarstva socijalne politike i mladih i predstavnica  Javne pravobraniteljice za invalide.  Na sjednici se najviše raspravljalo o neriješenim pitanjima za slijepe (problem inkluzivnog doplatka i financiranje udruga osoba s invaliditetom).  Nakon redovne, održala se i izvanredna sjednica Skupštine HSS na kojoj su izabrani novi Izvršni odbor, predsjednik te Nadzorni odbor.  Naš je predsjednik Vicko Sviličić po peti put uzastopno izabran u Izvršni odbor HSS.

  - 05. travnja održana je redovna godišnja skupština Udruge.  Na skupštini su usvojeni svi potrebni dokumenti.

  - 28. svibnja održan je Skup članstva Udruge za područje cijele županije gdje je potvrđen mandat postojećim članovima Skupštine, a izabrana su i tri nova i dva zamjenika.  Također su potvrđeni mandati za šest vanjskih zastupnika, a izabrana su i četiri nova zastupnika.

  12.09. na sjednici Izvršnog odbora Hrvatskog saveza slijepih u Zagrebu, izabrani su slijedeći kandidati (naši članovi) u radna tijela, povjerenstva:

  Bruno Mrgan  za Povjerenstvo za informatiku i nove tehnologije,

  Petric Vidović za Povjerenstvo za praktično slijepe,

  Ivan Bogdanović za povjerenstvo za mlade.

  - 22. studenog održane su dvije Skupštine Udruge, na prvoj Izvanrednoj skupštini razriješila su se sva upravna tijela Udruge, a na drugoj Izbornoj, su izabrana nova.  Novi predsjednik Udruge je Damir Smajo a dopredsjednik je Vicko Sviličić.

   

   

   

  I u 2015.  nastavlja se realizacija projekta „Videći pratitelj – unapređenje života slijepih samaca“.  Projekt smo ostvarili preko Ministarstva socijalne politike i mladih u trajanju od 3 godine.  Marija Španjić, videća pratiteljica,  ima 20 korisnika kojima pomaže u  rješavanju svakodnevnih životnih potreba (odlasci liječniku, ljekarna, pošta, banka, trgovine…) . To su osobe koje žive same a nisu obučene u samostalno kretanje.

   

   

   

  01.12.2014. potpisali smo ugovor s HZZZ za Program javnih radova na rok od 6 mjeseci te smo i u skladu s tim uzeli 1 radnicu i to Ivanu Munitić za pomoć obitelji Kero.

   

  15.06.2015. dostavili HZZ-u dokumentaciju za Program javnih radova, za zapošljavanje dviju djelatnica, jednu za pomoć obitelji Kero, a druga za pomoć članstvu.

   

   

   

  Međunarodni dan bijelog štapa

   

  22.09. poslali smo letke  o životu i radu slijepih svim osnovnim i srednjim školama na području županije  kako bi educirali najmlađi naraštaj o slijepima i njihovom životu povodom  Dana bijelog štapa, 16. listopada

  09.10. smo uputili dopis svim medijima na našem području o Danu bijelog štapa i akcijama koje ćemo tada provoditi.  U isto vrijeme smo ih zamolili da naprave reportažu o značaju toga dana za slijepe osobe i objave je u svome mediju.

  15.10. obilježen je Dan bijelog štapa s više akcija i to: a) u svim osnovnim i srednjim školama na području naše županije pročitan je naš letak o životu i radu slijepih na satovima razredne nastave, tako da je najmlađi naraštaj educiran o položaju slijepih te o njihovom radu i životu; b) svi važniji mediji na našem području popratili su Dan bijelog štapa kroz članke i reportaže; c) u organizaciji Lions kluba Split bila je prezentacija makete Dioklecijanove palače (prilagođene slijepima) u Muzeju Grada Splita. Maketa je izrađena u drvu i ostat će u stalnoj postavi Muzeja grada.  Lions klub prikuplja sredstva koja će biti upotrebljena za brončani odljev ove makete i biti će izložena kod kipa Grgura Ninskog.  Maketa će biti označena brajevim pismom, na hrvatskom i engleskom jeziku.  I ovu aktivnost su popratili svi mediji; d) na inicijativu našeg mladog člana Ivana Bogdanovića, korisnika programa „Studirajmo zajedno“,u Sveučilišnoj knjižnici u Splitu, održana je akcija brisanja podcrtanih knjiga  jer  podcrtane knjige ne mogu poslužiti slijepim studentima.  Ova se akcija održala uz potporu Udruge, Sveučilišne knjižnice, rektorata Splitskog sveučilišta i igrača nogometnog kluba „Hajduk“ koji su brisali knjige.

   

   

   

  II  Socijalna skrb i zaštita članstva

   

  - Socijalna skrb za naše je članove bitan segment rada naše Udruge. Posebna briga vodi se o najugroženijim članovima, a takvih je nažalost u našoj Udruzi velik broj. Nažalost zbog nedostatka sredstava i novih zakonskih propisa, socijalno ugroženim članovima nismo mogli dodjeljivati jednokratne novčane pomoći. One najugroženije smo prijavljivali za novčanu pomoć koju dodjeljuje Hrvatski savez slijepih za božićne i uskršnje praznike. Ipak, kao dio naše redovite djelatnosti, pružali smo pomoći u rješavanju socijalnih problema članstva u kontaktima s Centrom za socijalnu skrb, Centrom „Vinko Bek“ u Zagrebu, te smo omogućavali članstvu da ostvare svoja prava na tiflopomagala (zvučni ili brajev sat, reproduktor/snimač, bijeli štap itd.), rješavali potrebnu dokumentaciju za ostvarivanje prava na oslobađanje od TV pretplate, te 50% od T-com pretplate, popuste za prijevoz, te pružanje svakodnevne psihosocijalne pomoći novooslijepljelim i starim članovima itd.

  -Članice Sekcije slijepih žena redovno su posjećivale  teško bolesne i nepokretne, a prilikom  uskrsnih i božićnih blagdana uručili su  im poklone.

  - U cilju animacije članstva za zvučnu i brajevu knjižnicu, te zvučne i brajeve časopise Udruga je participirala pretplatu u iznosu od 50%  za 40ak članova.

   Također se kontinuirano sufinancira rad Udruge od strane Grada Splita putem programa „Program pružanja usluga socijalne integracije slijepih osoba u Splitu“ i Županije s programom „Unapređenje kvalitete života slijepih osoba“.

  Polovicom srpnja dobili smo odbijenicu od Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva kojim bi ostvarili institucionalnu podršku za razdoblje od tri godine.

   

   

  III   Školovanje  i obuka

   

  Najveću pažnju Udruga posvećuje slijepoj djeci, učenicima i studentima počevši od vrtića, preko školovanja, osposobljavanja za samostalno kretanje, te tiflotehničkih i elektroničkih pomagala.

  Naši učenici   uglavnom ne pohađaju posebne škole za slijepe, već se školuju u redovnim školama. Na taj način slijepi učenici ostaju u svojoj obitelji i sredini.  Svi naši učenici i studenti pohađaju redovne škole bez većih poteškoća.

  Na fakultetu imamo 5 studenta, u srednjoj školi 3 učenika, u osnovnoj školi 9, 1u srednjoj školi u Centru V.Bek“, 2 na socijalizaciji i jedan u specijalnoj školi „Slava Raškaj“.

  -12.04 održano je prvenstvo u čitanju Braillovog pisma u organizaciji Hrvatske knjižnice za slijepe.  Mi smo uputili našu članicu Ellu Barišić koja je premoćno pobijedila u kategorijama učenika i odraslih. 

   

   

  -Udruga je surađivala sa Ekonomskim fakultetom i prof.Markom Hell u svrhu edukacije i mogućnosti školovanja slijepih na fakultetima  kroz  IPA projekt „Studirajmo zajedno“ . Ovim projektom stvaraju se uvjeti za uključivanje slijepih u visokoobrazovni sustav putem prilagodbe e-literature, kojim je obuhvaćeno 8 učenika i studenata.

   Suradnici u ovom Projektu su i članovi Udruge Damir Smajo i Bruno Mrgan.

  21. veljače ovaj projekt je završio, a na završnoj konferenciji 13.02. Udrugu je predstavljao Ivan Bogdanović.

  15.05. Ivan Bogdanović je organizirao na Filozofskom fakultetu treću studentsku konferenciju „I mi studiramo, zar ne“ s ciljem ukazati splitskoj javnosti na probleme i mogućnosti s kojima se susreću osobe s invaliditetom te ukazati splitskim studentima nastavničkog smjera kako se ophoditi prema učenicima s invaliditetom u nastavi.  Konferenciji su prisustvovali predstavnici svih relevantnih institucija, fakulteta, grada, županije, MZOS-a te Ureda pravobraniteljice za OSI.

   

   

   

  IV  Zapošljavanje

   

  Zapošljavanje je jedna od bitnih aktivnosti naše Udruge čiji je cilj zaposliti sve nezaposlene članove. Za sada imamo dvojicu  nezaposlenih članova.

   

  V   Aktivnosti mladih

   

  U Povjerenstvu za mlade HSS-a aktivno sudjeluje naš član Ivan Bogdanović.  Sakupljaju se popisi mladih članova svih udruga slijepih Hrvatske kako bi se identificirale potrebe i problematike na koje mladi nailaze te tako, na nivou Hrvatske, pristupilo njihovom adresiranju i rješavanju.

   

   

  VI  Tiflotehnička pomagala i očne proteze

  Tiflotehnička pomagala

   

  Tiflotehnička pomagala su bitna za normalan rad i život svake slijepe osobe, a posebno su važna za slijepe učenike i studente. Slijepim učenicima besplatno dajemo brajev papir,  pisaći pribor, potrošni materijal za školu i drugo.

  Pomažemo članovima da što prije dođu do pomagala preko Fonda zdravstva / brajev sat, bijeli štap,  CD player, brajev pisaći stroj  i dodatnu opremu za računalo za učenike i studente, elektroničke bilježnice te u tu svrhu surađujemo sa Ekonomatom Hrvatskog saveza slijepih i drugim dobavljačima.

   

  Očne proteze

   

  Organiziramo dva puta godišnje izradu očnih proteza po mjeri u našim prostorijama u svibnju i listopadu.  Po potrebi radimo aplikacije očnih proteza iz kolekcije. Jednom godišnje posjetimo našeg uvoznika za očne proteze i dogovorimo daljnju suradnju.

   Od početka 2014. Udruga je ušla u Sustav poreznih obveznika jer na izradu očnih proteza je uveden porez u iznosu od 5%.

  Kroz protekli izvještajni period ukupno smo izradili 124 staklene očne proteze po mjeri.

   

   

   

  VII  Informatička sekcija

   

  Informatička sekcija nastavila je sa radom i u ovom razdoblju. Web stranica Udruge se ažurira prema odvijanju aktivnosti u Udruzi čime je rad Udruge  transparentan, a za čiju ažurnost je zadužen Ivan Bogdanović. Ove godine web stranica je dorađena i prilagođena za osobe s malim ostatkom vida.

  Voditelj Informatičke sekcije je Ivan Bogdanović, a Bruno Mrgan educirao je dvoje članova u radu  na računalu za slijepe.  

  Prof. informatike, Julijana Novaković započela je volonterski obučavati dvoje članova radu na kompjuteru.

   

  VIII   Društveno - kulturni rad

   

  Zajedničko druženje i okupljanje naših članova bitan je dio našeg rada.

   

  2014. godine održana su predavanja:

  14.11.  Damir Smajo je održao predavanje studentima Ekonomskog fakulteta Split i njihovim gostima iz Europe na temu naše Udruge, kako funkcioniramo i kako se financiramo.

   

  13.12. obilježen je blagdan sv. Lucije i Dan naše Udruge u crkvi sv. Dominika,  Pater Luka je slavio svetu misu i djeci su podijeljeni slatki paketi te brajevi i katolički zidni kalendari članstvu.  Također su bili prisutni i studenti udruge Studenti za studente koji su u sklopu svog projekta „Život bez barijera“ sakupili igračke i poklonili ih našim najmlađim članovima, Sari Grgić i Toniju Matijaševiću.

  18.12. održan je Božićni domjenak za članove uz božićnu lutriju.

   

  Tijekom cijele godine, naš novi predsjednik Damir Smajo održava edukativna predavanja o životu i radu slijepih najmlađim generacijama u vrtićima, osnovnim i srednjim školama naše županije kako bi se upoznali i senzibilizirali na problematiku slijepih.

   

  08.04. u prostorijama Udruge održan je Uskršnji domjenak uz glazbu i lutriju.

  30.05. članovi Udruge išli na izlet u Sinj, gdje su posjetili Samostan gospe Sinjske, mlinice u Gali te etno selo „Mustang“ gdje je bio organiziran i ručak

   

   

   

  IX   KLUB    D D K

   

  Klub DDK naše Udruge jedini je takav klub u Hrvatskoj, no u zadnje vrijeme ostalo je samo tri naša člana, te je njegovo daljnje djelovanje upitno.

  Članovi  Kluba organizirano su se priključili tri puta akciji Klubova Društva crvenog križa Grada Splita i Prometa, a Josip Maček je dobio plaketu za pedeseto darivanje krvi što je medijski popraćeno.

   

  X   Sekcija slijepih žena

   

  U proteklom razdoblju Sekcija slijepih žena nije bila  vrlo aktivna. Sekcija je ostala bez voditeljice Nataše Ležaić koja je, zbog zdravstvenih razloga, odstupila u studenom 2014.  Ipak,  su posjetile teško bolesne i nepokretne članice za vrijeme  Božićnih blagdana kad su im uručile simboličan poklon a za djecu su, za dan sv. Lucije, izradile darove i božićne čestitke.

  -Članice su se sastajale jedanput sedmično, družile uz kreativan rad, igrale pikado i razmjenjivale iskustva do kraja 2014, a s početkom 2015.g., sastanci su se prorijedili.

  - 08. svibnja 2014. održan je domjenak u povodu Majčinog dana u prostorijama naše Udruge uz kolače i sokove, a jedan dio su i same izradile.  Podijeljene su svim članicama sekcije igle za šivanje za slijepe osobe, te uvođači konca.

   - 21.11. 2014. Dunja Botić je sudjelovala na sastanku Mreže žena u Zagrebu.  Na Mreži su bila tri edukativna predavanja o životu i radu slijepih žena te je izrađen plan za narednu godinu.

   

  - 06.svibnja 2015. . u prostorijama Udruge obilježen je Majčin dan uz sendviče, kolače,  sokove i kavu.  Proslavu je otvorila Snježana Drnasin te se predsjednik  obratio Sekciji žena o daljnjem radu sekcije i biranju voditeljice sekcije.  Mali broj članica se odazvao obilježavanu.

  - 09. i 10.05. Marija Prnjak s pratnjom je prisustvovala obilježavanju Majčinog dana u Vinkovcima, u organizaciji Udruge slijepih Vukovarsko srijemske županije.

   

   

   

   

  XI  Šah  i  šport

   

  Šah sekcija

   

  13.i 14. 12. Marin Amižić je sudjelovao na Ubrzanom prvenstvu Hrvatske u šahu u Zagrebu i ostvario solidan plasman.

   

  Šahisti su redovno vježbali jednom tjedno i održali prvenstvo Sekcije u našim prostorijama.  Prvak sekcije je bio Marin Amižić.

  Udruga je uputila Marina Amižića na Pojedinačno prvenstvo Hrvatske u šahu u Premanturu koje je trajalo 10 dana. Na Prvenstvu se igrao švicarski sistem u 9 kola. Naš igrač Marin Amižić   zauzeo je ukupno šesto mjesto.

  I ove je godine, od 16.-25.06.2015. Marin Amižić sudjelovao i osvojio 12. mjesto na Pojedinačnom prvenstvu Hrvatske u šahu za slijepe koje je trajalo 10 dana, a igralo se 7 kola.

   

  Zvučni pikado

   

  U proteklom razdoblju članovi Pikado sekcije nisu redovno  trenirali i nisu održali Prvenstvo sekcije.

   

  DIS -  DALMATINSKE  IGRE  SLIJEPIH

   

  25. – 27.04.2014. održane su Dalmatinske ige slijepih u Šibeniku i Vodicama.  Na igrama su sudjelovale sve udruge iz Dalmacije.  Naša je Udruga uputila 2 šahista i 4 igrača u zvučnom pikadu.  U zvučnom pikadu u B kategoriji naš član Denis Saša osvojio je prvo mjesto, a Vlado Parčina treće.  Ostali naši takmičari nisu postigli zapažene rezultate.  Igre su organizirane na visokom nivou, a u sklopu igara je bio organiziran i izlet na otok Visovac.

  17.-19.04.2015.  naši članovi su prisustvovali DIS-u u Zadru i ostvarili slijedeće rezultate: Marin Amižić-treće mjesto u šahu, Vlado Parčina, drugo u B kategoriji pikada.

   

   

  IZVORI  FINANCIRANJA

   

  Kako bi  Udruga normalno radila i ostvarila sve postavljene zadaće bilo je potrebno ostvariti značajna financijska sredstva.

  Udruga se u izvještajnom razdoblju financirala iz proračuna  Županije, grada Splita, te gradova i općina naše Županije. U taj posao uložili smo veliki napor.

  Vlastita djelatnost važan  je izvor naših prihoda. Posao sa očnim protezama je stabilan i donosi nam značajnu dobit.

  Ostali izvori financiranja dolaze od članarine, donacija, prihoda od pomagala preko HSS-a, poklona pravnih i fizičkih osoba i drugo.

   Ovo izvješće o radu pokazuje rezultate koje smo postigli, probleme i nedostatke. Sve ovo bilo je moguće postići predanim radom predsjednika,  članova Upravnog odbora i službe.

   

   

                                                                            PREDSJEDNIK:                                                                                                                                                                                 

   

                                                                             / Damir Smajo /

  Objavio: Bruno

  Arhiva svih objavljenih članaka

  Loading...