Donacije i volontiranjeSaznajte kako možete pomoći udruzi

Donacije

Kako donirati

Županijska udruga slijepih Split se financira najvećim dijelom preko programa i projekata koji se prijavljuju na natječaje raspisane od strane EU, državnih, županijskih i gradskih vlasti, natječaje pravnih osoba te donacijom pravnih i fizičkih osoba s boravištem u Republici Hrvatskoj i inozemstvu.

Jedan od načina je donacija putem trajnih naloga u malim, ali stalnim mjesečnim iznosima, koji Vas neće financijski opteretiti, a nama će pomoći u radu i širenju programa namijenjenih osobama s najtežim invaliditetom. I najmanji prilozi su za nas veliki i značajni.

U svojoj banci otvorite trajni nalog na iznos koji želite (npr. 10, 20 ili 50 kn), a kojeg će banka svaki mjesec proslijediti na žiro-račun županijske udruge slijepih Split, bez bilo kakvog Vašeg daljnjeg angažmana. Trajni nalog možete zatvoriti kad god poželite.

Želite li da Vaše ime/naziv poduzeća upišemo na popis donatora koji se nalazi na web stranici, molimo Vas da nas o tome obavijestite.

Za otvaranje trajnog naloga potrebni su Vam slijedeći podaci:

Naziv: Županijska udruga slijepih Split
Adresa: Split, Zagrebačka 17
Matični broj udruge: 03405095
OIB udruge: 20977517812
Žiro-račun: HR7524070001100581461
Svrha uplate: Donacija
Rok važenja trajnog naloga: Do opoziva

 

Misija

Misija Županijske udruge slijepih Split je unapređenje kvalitete života slijepih osoba, integracija slijepih osoba u sve životne tijekove, školovanje, socijalizacija, rehabilitacija i prekvalifikacija kasnije oslijepljelih osoba, zapošljavanje, te ostvarivanje prava i zadovoljavanje njihovih interesa i potreba.
Jednako važna misija je promicanje i provedba antidiskriminacije i jednakih mogućnosti koje će pridonijeti afirmaciji slijepih osoba u Republici Hrvatskoj.

Vizija

Vizija Županijske udruge slijepih Split je društvo u kojemu će se poštovati dostojanstvo svake osobe, njegovati međusobno uvažavanje i solidarnost, i u kojemu biti slijep neće značiti „manje vrijedan“ već „ različit“.

Vrijednosti

Djelovanje Županijske udruge slijepih Split zasniva se na slijedećim vrijednostima:

  • poštivanje ljudskih prava,
  • tolerancija i uvažavanje različitosti,
  • pravičnost,
  • javnost djelovanja,
  • informiranost,
  • jednake mogućnosti,
  • suradnja i odgovornost (su)dionika u razvoju društva,
  • nenasilje.

 

Svrha donacije

1. Donacije za djecu i mlade

Djeci i mladima se uvijek posvećivala posebna pažnja kako bi ih se pripremilo za izazove svakodnevnog života koji donosi invaliditet sljepoće, te kako bi sutra postali korisni članovi društva. Donirani novac ćemo utrošiti na:
-tehnička i digitalna pomagala (mobiteli,povećala ,posebni sofweri
-oprema za školovanje slijepe djece (geometrijski pribor, Braillov papir, kalkulator)

2. Donacije za sve članove

Uvažavajući specifičnost koju nedostatak vida stvara u svim područjima ljudskog djelovanja i u svakodnevnom životu osoba koje su lišene ovog prevažnog oblika percepcije svijeta, Udruga će svoje djelatnosti provoditi isto tako pokrivajući sve te aspekte u svrhu unapređenja obrazovanja te poboljšanju kvalitete njihovog života i u krajnjoj liniji uključivanju u život zajednice. Donaciju ćemo utrošiti na:
-tehnička i digitalna pomagala za slijepe osobe
-organiziranja edukacije i radionice Braillovog pisma, korištenja Bijelog štapa, informatičko opismenjavanje, vještine življenja te edukaciju stranih jezika

3. Obnova prostora udruge

Udruga radi na otkrivanju i pronalaženju slijepih i pružanju pravodobne stručne pomoći njima i njihovim obiteljima, pomaže pri uključivanju slijepe djece u redovne i specijalne vrtiće, osnovne,srednje škole i fakultete, opskrbi udžbenicima na brajevu pismu i u zvučnoj tehnici, učilima i specifičnim pomagalima za slijepe,te upućuje na rehabilitaciju,socijalizaciju i prekvalifikaciju osoba koje su izgubile vid nakon osamnaeste godine života,radi na pronalaženju radnih mjesta i posredovanju pri zapošljavanju,organizira obuku svojih članova u radu na računalu uz posebnu dodatnu opremu za slijepe,vodi brigu o članovima slabijeg imovnog stanja, te financijski potpomaže odmor i oporavak članstva,posebnu brigu vodi o društveno – kulturnom radu / predavanja,radionice izleti,posjeti utakmicama hodočašća, posjeti muzejima,galerijama,obilježavanja vjerskih i državnih blagdana,pikado i šahu. Donaciju ćemo utrošiti na:
-oprema za rad udruge
-uređivanje prostorija udruge

 

Lista donatora u 2020.godini

Tonći Baćo Martinić
Rotary Klub Split Novi
Lions Klub Salona
Audio Tour

Lista donatora u 2019. Godini

Osnovna škola Lučac
Lions Klub Salona
Lions Klub Trogir

 

Volontiranje

Ako mislite da biste svojim radom mogli doprinjeti udruzi ili njenim članovima, promicati udrugu ili ponuditi svoje usluge, slijepim osobama je svaka pomoć iznimno značajna. Za sve ćete dobiti i pisanu potvrdu ukoliko Vam to bude potrebno.

Darivanje se ne oporezuje

Znate li da darivanje u novcu i naravi više nepodliježe oporezivanju! Zahvaljujemo se svim potencijalnim donatorima i ljudima dobre volje na potpori koju nam daju ćime omogućuju siguran i kontinuiran rad udruge!

Imate pitanje ili vas zanima više o radu Udruge?