O namaSaznajte više o Županijskoj udruzi slijepih Split

O nama

Županijska udruga slijepih Split osnovana je 03.lipnja 1951., odkada djeluje na području Splitsko-dalmatinske županije, a sjedište joj je u Splitu. Udruga okuplja slijepe osobe radi ostvarivanja njihovih pojedinačnih i zajedničkih interesa, prava, zaštite slijepih i zadovoljavanja njihovih posebnih potreba. Udruga pomaže slijepima u rješavanju njihovih životnih problema kako bi pored invaliditeta sačuvali svoje dostojanstvo i svojim se radom afirmirali u društvu.

Cilj i osnovni sadržaj djelatnosti udruge je: unapređenje socijalno-zdravstvene zaštite slijepih osoba; praćenje i proučavanje cjelokupne problematike; zauzimanje za školovanje, profesionalnu orijentaciju, rehabilitaciju, zapošljavanje, prevenciju oštećenja vida, oporavak, rekreaciju i šport, organizacija društveno-kulturnog rata (pretplata na zvučne i brajeve časopise, zvučnu i brajevu knjižnicu, predavanja, izleti, hodočašće, domjenci uz državne i vjerske blagdane…), organizacija sekcija (Informatička, Keramička, Sekcija žena), opskrba tiflo-tehničkim pomagalima, te izrada očnih proteza po mjeri.

Udruga je članica Hrvatskog saveza slijepih, krovne Udruge slijepih u Hrvatskoj. Danas Udruga broji 360 članova na području Splitsko-dalmatinske županije. Od tog broja njih 60% živi u gradu Splitu.

Radno vrijeme Udruge: od 10:00 do 12:00 sati svaki dan osim subote. Telefon 021/483-655.

Rad sekcija

  1. Ponedjeljak 17:00h – Sekcija žena
  2. Utorak 17:00h – Šahovska sekcija
  3. Srijeda
  4. Četvrtak 17:00h – Pikado sekcija
  5. Petak 17:00h – Informatička sekcija

Okvirni plan razvoja Županijske udruge slijepih Split

Imate pitanje ili vas zanima više o radu Udruge?