Studijsko putovanje u Gospić i posjet Udruzi slijepih Ličko-senjske županije

U sklopu EU projekta „Program integracije slijepih osoba u društvo“ od 24.06. do 25.06.2021. održan je pikado turnir naših članova i članova Udruge slijepih Ličko – senjske županije u Gospiću. Održana je edukacija pod nazivom “Jačanje empatije i širenje komunikacijskih…

Prva javna kampanja projekta “Program integracije slijepih osoba u društvo”

Županijska udruga slijepih Split, održala je javnu kampanju projekta „Program integracije slijepih osoba u društvo“. U sklopu javne kampanje održan je prvi okrugli stol te prvi informativni dan, na temu ključnih problema slijepih osoba u integraciji u društvo i načina…

Javna kampanja projekta “Program integracije slijepih osoba u društvo”

Županijska udruga slijepih Split provodi javnu kampanju projekta „Program integracije slijepih osoba u društvo“, sufinanciranog iz Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. Javna kampanja održat će se u četvrtak, 8. srpnja 2021. u 17:00 sati u prostorijama Županijske udruge slijepih…