EU projekt: “Videći pratitelj Županijske udruge slijepih Split”

Naziv projekta: Videći pratitelj Županijske udruge slijepih Split
Korisnik: Županijska udruga slijepih Split
Program i kodni broj projekta: Operativni program „Učinkoviti ljudski potencijali 2014.- 2020.“, UP.02.2.2.09.0092
Kratak opis projekta: Projektne aktivnosti usmjerene su na jačanje socijalnog uključivanja slijepih osoba u zajednicu te na unapređenje kvalitete njihova života, što će se postići
pružanjem usluga videćeg pratitelja.
Ciljevi i očekivani rezultati projekta (operacije): Ciljevi projekta su stjecanje znanja i vještina provedbom Projekta, koje će pripadnici ciljne skupine nastaviti primjenjivati i nakon njegovog završetka. Značajan napor tijekom provedbe Projekta uložit će se u promidžbene aktivnosti, a upravo će diseminacija rezultata Projekta, kao i komunikacija s javnošću i potencijalnim donatorima, omogućiti osiguranje dodatnih financijskih sredstava različitim donacijama, koje su jedan od važnih oblika financiranja Udruge. Promidžbene aktivnosti bit će usmjerene i prema široj javnosti, kako bi se omogućilo stvaranje mreže volontera za daljnju podršku u pružanju usluge videćeg pratitelja i po završetku Projekta.
Očekuje se da će provedene aktivnosti u projektu osnažiti sposobnost i znanje djelatnika Županijske udruge slijepih Split, koji sudjeluju u provedbi projekta te obogatiti njihova iskustva za uspjeh daljnjih aktivnosti u održavanju projektnih rezultata.
Pored svega navedenog, rezultati projekta pokazat će dobar primjer drugim sličnim akterima za njihove buduće projekte. Također, provedbom projekta omogućit će se i stjecanje vještina za upravljanje projektima financiranim iz ESI fondova.
Ukupna vrijednost projekta (u HRK): 493.454,49 HRK
Iznos koji sufinancira EU (u HRK): 493.454,49 HRK (100 %)
Razdoblje provedbe projekta: 30 mjeseci s početkom provedbe od 7. lipnja 2019. godine
Web stranice za više informacija o EU fondovima:
http://www.strukturnifondovi.hr
http://www.esf.hr/operativni-program