Završetak edukacije rada sa slijepim osobama

Naše djelatnice Nena Bulaja i Ana Kelavić su uspješno savladale program edukacije rada sa slijepim osobama u suradnji s Tiflotehnom i Hrvatskim savezom slijepih u Zagrebu. Veselimo se koristiti stečena nova znanja i vještine u radu s našim članovima Udruge.