NOVI ERASMUS+ PROJEKT, NOVI IZAZOVI ZA NAŠU UDRUGU

S projektom DisJob- Sheltered employment in Europe zajedno s nositeljem iz Španjolske i partnerom iz Rumunjske, želimo razviti europski okvir kvalitete koji usklađuje model zaštićenog zapošljavanja u svim zemljama Europske unije, objedinjujući pozitivne aspekte trenutno primijenjenih politika zapošljavanja i poboljšavajući one dijelove koji ne funkcioniraju dobro.
Prioritet ovog projekta je inkluzija, posebice uključivanje osoba s invaliditetom u pristup zapošljavanju temeljen na jednakim uvjetima. Trenutna stopa zaposlenosti iznosi 50,6% (53,3% za muškarce i 48,3% za žene s invaliditetom), u usporedbi s 74,8% za osobe bez invaliditeta, a stopa nezaposlenosti osoba s invaliditetom u dobi od 20 do 64 godine iznosi 17%, u usporedbi s 10% za osobe bez invaliditeta, što sprječava mnoge osobe s invaliditetom da imaju kvalitetan život.
Ovaj projekt izravno je povezan s ciljevima Europske strategije o pravima osoba s invaliditetom 2021.-2030., posebno s ciljem postizanja dostojanstvenog životnog standarda i neovisnog života. Neovisnost, kvalitetne socijalne usluge i zapošljavanje, pristupačan i inkluzivan smještaj, sudjelovanje u cjeloživotnom učenju, odgovarajuća socijalna zaštita i jačanje socijalne ekonomije nužni su elementi za sve osobe s invaliditetom kako bi uživale u dostojanstvenom životu.
Više o projektu pročitajte klikom na donji link ⬇️⬇️