Socijalna integracija slijepih osoba u gradu Omišu

Kao županijska udruga nastojimo pružiti podršku našim članovima na što više područja je to moguće. Po prvi puta odobreno nam je sufinanciranje projekta “Socijalna integracija slijepih osoba u gradu Omišu” od strane grada Omiša. Dio sredstava smo odmah usmjerili na nabavu pomagala za članove s područja Omiša te smo im uručili 3 govorna tlakomjera, 2 govorne kuhinjske vage i 1 čitač boja-Colorino. Veseli nas svaki oblik podrške koju možemo pružiti, kao i podrška koju nama pružaju jedinice lokalnih samouprava podržavajući naš rad.

#donacija #pomagala #omiš #udrugaslijepih #projekt #podrška