U školi učim da se manje mučimProgram DANAS

Naše polaznice Škole Brajice pri programu DANAS rado sudjeluju na nastavi i usvajaju Braiellovo pismo. Nakon vježbi na ploči, došlo je vrijeme i za pisaću mašinu. Prije učenja novog slova, voditeljica Škole s polaznicama ponavlja ona ranije naučena jer ponavljanje je majka znanja.