Završna konferencija Erasmus+ projekta TC4SEE

Udrugu smo pretvoriti u TV-set 😅😁
Dana 14.10.2022. s početkom u 10.00 h u prostorijama udruge obilježili smo dva međunarodna dana: Dan bijelog štapa i #ErasmusDays2022 💪
Ovo nam je bila prilika za malo druženje s članovima kojima smo predstavili već završene, ali i buduće aktivnosti udruge do kraja 2022. godine.
Hvala Televizija Dalmacija Televizija Jadran HRT.hr HRT – Radio Split i Radio Dalmacija na medijskoj popraćenosti završene konferencije za projekt TC4SEE. ❤❤❤❤❤
Transnacionalna suradnja za bijeg od socijalne isključenosti prvi je #EramusPlus projekt kojeg provodi naša udruga. Ovim projektom udruga je kao nositelj sudjelovala sa drugim organizacijama iz Bugarske, Španjolske i Cipra na izradi edukativnog priručnika za rad s mladima u nepovoljnom položaju (mlade osobe s invaliditetom, nezaposlene osobe, osobe s poteškoćama u učenju, imigranti, gluhe i nagluhe osobe).
#projekt smo proveli u tri faze:
1. istraživanje na nacionalnoj razini
2. razvijanje inkluzivnih aktivnosti za rad s mladima u nepovoljnom položaju
3. testiranje inkluzivnih aktivnosti među pripadnicima ciljne skupine
Rezultati projekta i e-Priručnik na engleskom, hrvatskom, bugarskom, grčkom i španjolskom jeziku dostupan je na web stranici projekta u digitalnom obliku. Dodatna vrijednost projekta krije se u činjenici da je u provedbi projekta sudjelovala Ivana Mitar, prva slijepa zaposlenica naše udruge. Ivana je zaslužna za prilagodbu e-Priručnika iz .pdf formata u audiobook verziju na svim nacionalnim jezicima partnerskih organizacija.
Za više info o projektu posjetite našu web stranicu:
Projekt TC4SEE sufinanciran je sredstvima programa Europske unije Erasmus+ pod referentnim brojem: 2021-1-HR01-KA210-YOU-000033834.